Pruska strzelba piechotna, I połowa XIX w. (nr inw. MP/AH/110)

Jest to broń gładkolufowa. Całkowita długość tej strzelby to 133 centymetry. Posiada ona zamek kapiszonowy, typowy dla tego okresu. Zaopatrzona jest także w element pozwalający przepleść skórzany pas – do zawieszenia broni na ramieniu. Strzelby tego typu wykorzystywane były przez oddziały piechoty pruskiej.

Zamek kapiszonowy został wynaleziony w roku 1820. Było to rozwiązanie, które sprawiło, że trudne warunki atmosferyczne nie miały już tak dużego wpływu na działanie broni. We wcześniejszych rozwiązaniach łatwiej było o zawilgocenie zapasu prochu, co uniemożliwiało oddanie strzału. Zdecydowanemu zmniejszeniu uległo też ryzyko, że broń nie wypali. Użycie kapiszonów zwiększyło szybkostrzelność broni, a także celność wystrzałów. Wynikało to z możliwości lepszego celowania – nie było już, tak jak w zamkach skałkowych, płomienia oraz wybuchu na panewce broni, które utrudniały celowanie w ostatnim momencie przed strzałem. Przy zamkach kapiszonowych strzelec mógł bez trudu celować do ostatniej chwili.

Opracowanie: Michał Smoliński

Pruská pěchotní puška, 1. polovina 19. století (nr inw. MP/AH/110)

Jedná se o zbraň s hladkým vývrtem hlavně. Celková délka pušky činí 133 cm. Má perkusní zámek, tolik typický pro první polovinu 19. století. Na pušce se zachovaly prvky umožňující připnutí koženého pásu k zavěšení zbraně přes rameno. Pušky tohoto typu používaly oddíly pruské pěchoty.

Perkusní zámek byl vynalezen v roce 1820. Ve starších typech střelných zbraní docházelo velmi často vlivem klimatických podmínek k vlhnutí střelného prachu. Takové riziko bylo výrazně sníženo právě vynálezem perkusního zámku. Jeho použití na palných zbraní současně zvyšovalo četnost výstřelů. Tento zámek s sebou přinesl také možnost lepšího míření – na rozdíl od palných zbraní s křesadlovým zámkem, kde plamen a samotná exploze na pánvičce znemožňovaly před výstřelem dokonalé míření. V případě užití perkusního zámku mohl střelec cílit do poslední chvíle.

Zpracování: Michał Smoliński
Překlad: Jakub Mamula

Powrót

Baner

Projekt "Bogactwo kulturowe zabytków architektury Zlatych Hor i Prudnika / Kulturní bohatství památek Zlatých Hor a Prudniku" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice"