Francuska strzelba piechoty z zamkiem kapiszonowym, XIX w. (nr inw. MP/AH/111)

Jest to strzelba gładkolufowa posiadająca zamek kapiszonowy, która była używana przez armię francuską w pierwszej połowie XIX wieku. Co ciekawe zamek kapiszonowy pierwotnie został skonstruowany nie do zastosowań wojskowych, a do użytku na polowaniach. Chodziło o to by dym i wybuch na panewce nie płoszył ptaków podczas łowów. Rozwiązanie to było jednak na tyle praktyczne, że szybko znalazło szerokie grono odbiorców wśród wytwórców broni dla europejskich armii. Pierwotną wersję konstrukcji zamka kapiszonowego wymyślił i zbudował szkocki duchowny Alexander John Forsyth już w roku 1807. Jego wynalazkiem bardzo zainteresował się sam Napoleon Bonaparte, który zaoferował mu aż dwadzieścia tysięcy funtów za przywiezienie jego wynalazku do Francji. Alexander Forsyth odmówił mu jednak, nie chcąc wspierać armii Napoleona. Wkrótce podobnego typu zamek dla francuskiej armii wykonał miejscowy rusznikarz Jean Lepage. Mimo to nie został on jednak wprowadzony do produkcji do czasu udoskonalenia wynalazku. Miało to miejsce dopiero w roku 1820. Wtedy to aż czterech różnych konstruktorów dokonało przełomu w tej technologii otwierając drogę dla produkcji nowoczesnych typów broni palnej.

Opracowanie: Michał Smoliński

Francouzská pěchotní puška s perkusním zámkem, 19. století (nr inw. MP/AH/111)

Jedná se o pušku s hladkým vývrtem hlavně a s perkusním zámkem, kterou používala francouzská armáda v první polovině 19. století. Stojí za připomenutí, že perkusní zámek nebyl původně vyroben pro vojenské účely, ale k loveckým potřebám, aby výstřel i následný dým neplašil ptáky během lovu. Toto praktické řešení si našlo brzy cestu do evropských armád, v nichž si získalo širokou podporu. Jako první zkonstruoval perkusní zámek v roce 1807 skotský duchovní Alexander John Forsyth. Jeho vynález velmi zaujal i samotného Napoleona, který mu za jeho vynález nabídl až 20 000 liber. Alexander Forsyth však Napoleonovu nabídku odmítl s tím, že nechtěl jeho armádu jakkoli podporovat. Zanedlouho ale podobný typ zámku pro francouzskou armádu vyrobil puškař Jean Lepage. Francouzi jej do výroby neuvedli, dokud nebyl Lepageův vynález vylepšen. Stalo se tak až roku 1820, kdy čtyři konstruktéři zaznamenali průlom v této technologii, který nastartoval výrobu moderních typů palných zbraní.

Zpracování: Michał Smoliński
Překlad: Jakub Mamula

Powrót

Baner

Projekt "Bogactwo kulturowe zabytków architektury Zlatych Hor i Prudnika / Kulturní bohatství památek Zlatých Hor a Prudniku" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice"