Francuska strzelba z I połowy XIX w. (nr inw. MP/AH/117)

Długość całkowita strzelby wynosi 124 centymetry. Posiada ona zamontowany zamek kapiszonowy. Drewniane łoże sięga niemal do samego końca lufy.

Sposób gwintowania luf przechodził przez wieki ewolucję wraz z pojawiającymi się nowymi możliwościami technologicznymi. Najstarsze rozwiązanie, stosowane przez rusznikarzy już w XV i XVI wieku, polegało na wykonaniu w pierwszej kolejności gładkiej lufy o pożądanych parametrach. Następnie używano specjalistycznego narzędzia do wyrycia skręconych rowków na jej wewnętrznej powierzchni. Narzędzie to wytwarzano ze stalowego pręta o kwadratowym przekroju. Musiał on zostać bardzo precyzyjnie skręcony w spiralę. Jego kanty były ostrzone tak, by  przy wprowadzaniu do lufy tworzyły w niej właściwe nacięcia. Najpierw płytkie, następnie coraz głębsze. Tak powstałe rowki rusznikarz wygładzał i otrzymywał broń o większym zasięgu i lepszej celności. Współczesne technologie pozwalają na znacznie szybsze gwintowanie luf, dzięki czemu jest to rozwiązanie powszechne w używanej obecnie broni palnej.

Opracowanie: Michał Smoliński

 


Francouzská puška z první poloviny 19. století (nr inw. MP/AH/117)

Celková délka této pušky činí 124 cm. Osazena je perkusním zámkem, dřevěné podpažbí sahá téměř k samému konci hlavně.

Vývoj způsobů drážkování vnitřních stěn hlavní se odvíjel na základě nových technologických možností. Nejstarší řešení, používané puškaři již v 15. a 16. století, spočívalo v první řadě ve zhotovení hladké hlavně s požadovanými parametry. Teprve poté se za použití speciálního nástroje přistoupilo k drážkování vnitřní stěny hlavně. Ocelové náčiní k drážkování mělo podobu spirálovitě zkrouceného prutu čtvercového průměru s ostře broušenými hranami. Při průniku do hlavně pušky vytvořil požadované řezy (drážky). Nejprve plytké, poté čím dál více hlubší. Taková zbraň měla přesnější a větší dostřel. Dnešní moderní technologie dovolují mnohem rychlejší postup drážkování hlavní, navíc jestliže se v dnešní době jedná o již zcela běžné řešení palných zbraní.

Zpracování: Michał Smoliński
Překlad: Jakub Mamula

Powrót

Baner

Projekt "Bogactwo kulturowe zabytków architektury Zlatych Hor i Prudnika / Kulturní bohatství památek Zlatých Hor a Prudniku" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice"