Halabarda z małym ostrzem, XVII w. (nr inw. MP/AH/97)

Niewielkie rozmiary żeleźca tej broni drzewcowej mogą powodować, że sprawia ona wrażenie niezbyt groźnej. Jednak w rzeczywistości uderzenie nią zadane potrafi być bardzo mocne – dzięki wykorzystaniu długości drzewca. Energia ciosu skupiona na małym ostrzu jest w takim wypadku dużo większa niż przy cięciu szablą czy rapierem. Przystosowany do pchnięcia kilkunastocentymetrowy grot także doskonale nadaje się do walki. Jest skuteczny nie tylko przeciw wrogom bez zbroi, lecz także tym noszącym kolczugi lub elementy zbroi płytowej. Jednocześnie jest to broń na tyle lekka i krótka, że nie sprawia ona problemów przy transporcie podczas przemarszu wojska. Żołnierz mógł nosić ją stale przy sobie i podpierać się drzewcem w trakcie podróży. Wożenie długich pik i kopii wymagało przygotowania zaplecza logistycznego i szlaków przejezdnych dla wozów, na które ładowano powiązane ze sobą pęki broni drzewcowej (wiązano je ze sobą by nie wypaczały się i nie krzywiły – wtedy ich użyteczność na polu bitwy i wytrzymałość byłaby znacznie mniejsza).

Opracowanie: Michał Smoliński

Halapartna s malou čepelí sekery, 17. století (nr inw. MP/AH/97)

Halapartna s malou čepelí sekery na dřevěném ratišti sice nepůsobí příliš nebezpečně, opak byl ale pravdou, neboť úder touto čepelí na dlouhém ratišti mohl být i navzdory malému listu sekery velmi silný a účinný. V ose ratiště je umístěn několikacentimetrový bodec, dokonale uzpůsobený k boji nejen proti nepříteli bez, ale také s kroužkovou anebo plátovou zbrojí.

Halapartna představovala lehkou a krátkou zbraň. Díky svému rozměru nezpůsobovala větší problémy během přesunu vojska. Voják ji tak mohl stále nosit při sobě a zároveň se opírat o ratiště. Přeprava dlouhých pík anebo kopí si vyžadovala dostatečné množství vozů, plně naložených svazky těchto dřevcových zbraní, určených k okamžitému boji.

Opracowanie: Michał Smoliński

Powrót

Baner

Projekt "Bogactwo kulturowe zabytków architektury Zlatych Hor i Prudnika / Kulturní bohatství památek Zlatých Hor a Prudniku" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice"