Szabla niemiecka bez rękojeści, datowanie nieznane (nr inw. MP/AH/169)

Posiada ona bardzo szerokie zbrocze poprowadzone przez niemal całą jej długość i dość mocną krzywiznę głowni dostosowaną do cięć. Długość głowni wraz z trzpieniem to 94 centymetry. W najszerszym miejscu głownia ma 3,5 centymetra, a jej grubość dochodzi nawet do 1 centymetra.

Krzywizna szabli pozwala na zadawanie skutecznych cięć. Przeciągając krzywą głownią po zadaniu ciosu wykonywało się ruch krojący, który doskonale sprawdzał się przeciw nieopancerzonym żołnierzom ubranym jedynie w mundury.

Wzrost popularności szabli w Europie, a zwłaszcza w Europie wschodniej wynikał między innymi z prostoty tej broni i łatwości opanowania podstawowych technik walki. Fechtunek za pomocą szabli nie jest bowiem zbyt skomplikowany, zwłaszcza w porównaniu z rozbudowanymi szkołami walki mieczem. Szable dobrze sprawdzały się przeciw lekkozbrojnym przeciwnikom. Spadek liczby zbroi używanych na Europejskich polach bitew powodował więc, że stawała się ona bronią praktyczniejszą niż w czasach gdy znaczna część wojowników była solidnie opancerzona.

Opracowanie: Michał Smoliński

Německá šavle bez rukojeti (neznámá datace) (nr inw. MP/AH/169)

Jedná se o šavli se širokým žlábkem, vedeným téměř po celé délce poměrně zakřivené čepele. Její celková délka (čepele včetně řapu) činí 94 cm. V nejširším místě má plocha čepele 3,5 cm, její tloušťka je do 1 cm.

Zakřivená čepel způsobovala řezné rány. Šavle byla vždy především bojovou zbraní, která se dokonale hodila k bitvě proti nepříteli bez plátové a jiné zbroje.

Vzrůst obliby šavle v Evropě, zvláště pak v té východní, byl spojen mimo jiné s její jednoduchostí a snadnou ovladatelností během šermu ve srovnání s uměním zacházet s mečem. Šavle se ve své praxi osvědčily v boji proti lehkooděncům, a to především v dobách, kdy už silné zbroje z evropských bojišť vymizely. 

Zpracování: Michał Smoliński
Překlad: Jakub Mamula

Powrót

Baner

Projekt "Bogactwo kulturowe zabytków architektury Zlatych Hor i Prudnika / Kulturní bohatství památek Zlatých Hor a Prudniku" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice"