Naplecznik kirasjera z XIX w. (nr inw. MP/AH/174)

Stosowały je oddziały kirasjerów służące w tym okresie już wyłącznie jako normalna jazda liniowa, zachowali jedynie dawną nazwę odnoszącą się do ciężkozbrojnej konnicy uformowanej pod koniec XVI wieku w wielu armiach Europy zachodniej. Oznaczenie „GdC” oznacza, że należał do członka pułku gwardyjskiego Gardes du Corps. Była to osobista gwardia króla Prus, a później cesarza niemieckiego Wilhelma I Hohenzollerna.  Stalowy naplecznik pokryty jest z zewnątrz blachą mosiężną. Nity na krawędziach również wykonane są z mosiądzu. Pokrycie z mosiądzu występowało wyłącznie na kirysach żołnierzy z pułków gwardyjskich oraz regimentu numer 6. Pozostałe były wykonane wyłącznie ze stali.

Pruscy kirasjerzy noszący ten typ pancerza walczyli między innymi w wojnie francusko-pruskiej w latach 1870-1871. Podzieleni byli na dziesięć pułków (wśród nich pułk Kirasjerów Gwardii oraz Gardes du Corps).

Naplecznik posiada liczne uszkodzenia od ciosów zadanych bronią białą, oryginalny napierśnik tworzący z nim komplet zaginął. W teorii kirysy te miały stanowić kuloodporną ochronę przed pociskami z broni palnej. Pod nimi kirasjerzy nosili zapinane na czternaście haftek białe kolety.

Opracowanie: Michał Smoliński

Přední plech (kyrys) z 19. století (nr inw. MP/AH/174)

Přední plech (kyrys) z 19. století, používaný v té době již výhradně jízdními oddíly kyrysníků, odkazující na dávnou těžkooděnou kavalerii, jež vznikla v mnoha západoevropských armádách ke konci 16. věku. Označení „GdC“ odkazuje na skutečnost, že náležel příslušníkovi pluku gardistů Gardes du Corps. V tomto případě se jednalo o osobní gardu pruského krále, později německého císaře Viléma I. Na vnější straně je přední plech pokryt mosazným plechem. Z mosazi jsou rovněž vyrobeny nýty umístěné při jeho okrajích. Mosazné krytí kyrysů používali výhradně vojáci příslušející do pluku gardistů nebo regimentu číslo 6. Ostatní se skládaly pouze z oceli.

Pruští kyrysníci, kteří nosili tento typ kyrysu, bojovali mimo jiné také v prusko-francouzské válce v letech 1870–1871. Rozděleni byli do deseti pluků (mezi nimi se nacházel pluk Gardes du Corps).

Na kyrysu si je možné povšimnout množství poškození od úderů chladnými zbraněmi. Současně měly kyrysy chránit vojáka před střelami z palných zbraní.

Zpracování: Michał Smoliński
Překlad: Jakub Mamula

Powrót

Baner

Projekt "Bogactwo kulturowe zabytków architektury Zlatych Hor i Prudnika / Kulturní bohatství památek Zlatých Hor a Prudniku" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice"