Bagnet niemiecki (nr inw. MP/AH/517)

Krótki bagnet nożowy z okresu I wojny światowej. Bagnety to rodzaj broni służący do przymocowania u wylotu lufy długolufowej broni palnej. Mogą zaliczać się do broni kolnej lub sieczno-kolnej w zależności od typu, gdyż na przestrzeni wieków przyjmowały one różnorodne formy. Największą popularność na przestrzeni lat zdobyły sobie bagnety w kształcie noża – ze względu na swoją uniwersalną rolę. W razie potrzeby mogły służyć jako bagnet, nóż bojowy, albo jako narzędzie obozowe.

Najstarsza forma bagnetów to tak zwane bagnety szpuntowe. Ich nazwa pochodzi od sposobu mocowania ich do broni. Były one osadzane we wnętrzu lufy muszkietu poprzez wciśnięcie do niej rękojeści bagnetu. Występowały one na europejskich polach bitew od połowy XVII wieku. Dzięki wprowadzeniu bagnetów długa broń palna mogła łatwo i stosunkowo szybko przeistoczyć się w krótką broń o charakterze broni drzewcowej.

Z czasem udoskonalono sposób mocowania bagnetów do broni. Dawne bagnety szpuntowe zostały zastąpione przez bagnety tulejowe. Dzięki temu nie było już konieczne zatykanie lufy broni szpuntą i bagnet mógł być na niej zamocowany już przed oddaniem strzału.

Opracowanie: Michał Smoliński

Německý bodák (bajonet) (nr inw. MP/AH/517)

Krátký nožový bodák z období 1. světové války. Bodáky představovaly typy zbraní, které se připevňovaly ke konci hlavní dlouhých palných zbraní. Vyskytuje se celá řada nejrůznějších systémů bodákových jílců. Bodáky obvykle dělíme na tulejové, nožové, šavlové a sklopné. Variant jílců je velké množství, stejně jako tvarů čepelí. Největší oblibě se těšil bodák nožový, a to pro svou univerzální roli – využít se dal jako rožeň, otvírák, zákopnický rýč apod.

Nejstarší typy bodáků byly tzv. zátkové. Jejich název pochází od způsobu upevnění, kdy se rukojeť bodáku zasunovala přímo do hlavně. V Evropě se užívaly od poloviny 17. věku. Pušky s bodáky tak fungovaly nejen jako palné zbraně, ale zároveň jako krátké zbraně dřevcové.

Původní tzv. zátkové bodáky byly následně nahrazeny tulejovými bodáky, které již neuzavíraly hlaveň. Válcová tulej mívala různý tvar, stejně jako výřez, který ji přidržoval na hlavni a nebránil tak při výstřelu.

Zpracování: Michał Smoliński
Překlad: Jakub Mamula

Powrót

Baner

Projekt "Bogactwo kulturowe zabytków architektury Zlatych Hor i Prudnika / Kulturní bohatství památek Zlatých Hor a Prudniku" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice"