Skrzynia skarbcowa (nr inw. MP/AH/669)

Skrzynie skarbcowe służyły do przechowywania cennych przedmiotów i były wykonane z desek, okute w gęstą kratę z żelaznych szyn, ze sztucznym (pozornym) zamkiem umieszczonym na wewnętrznej stronie wieka, w jego środku, posiadającym często 12 mocnych ryglów, działających po kilka w każdy bok skrzyni, tak, aby wieka nie można było podważyć łomem z żadnego boku.

Opracowanie: Janusz Stolarczyk

Pokladní truhla (nr inw. MP/AH/669)

Powrót

Baner

Projekt "Bogactwo kulturowe zabytków architektury Zlatych Hor i Prudnika / Kulturní bohatství památek Zlatých Hor a Prudniku" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice"