Kościół pw. Michała Archanioła

Pierwotnie pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP, co ukazuje monumentalny obraz za głównym ołtarzem świątyni. Obecnie pod wezwaniem św. Michała Archanioła, barokowy, odbudowany w 1738 roku przez Johanna InnozenzaTöppera, w miejscu drewnianego poprzednika, spalonego w roku 1735, kryjący w murowanym i skromnym z zewnątrz korpusie olbrzymie sklepienie kolebkowe z umieszczonym w tęczy herbem miasta. 9 ołtarzy bocznych – najciekawszy z nich św. Wacława o bogatej symbolice. Na ołtarzu głównym znajduje się od 1922 r. naturalnej wielkości figura Najświętszego Serca Jezusa autorstwa rzeźbiarza Thamma z Nysy. W zakrystii stary obraz NMP pochodzący ze zburzonego w roku 1907 kościółka o.o. kapucynów oraz obraz Trójcy św. spod ręku A. Schefflera. W prezbiterium cztery figury Ojców Kościoła. Ambona ozdobiona pięknymi drewnianymi rzeźbami przedstawiającymi alegorycznie główne funkcje Kościoła (Ecclesia) – po przeciwnej stronie chrzcielnica z wyobrażeniem św. Jana Nepomucena. W głównej krypcie pochowani kapucyni.

Opracowanie: Janusz Stolarczyk

Kostel sv. Michaela Archanděla, 18. století

Kostel sv. Michala Archanděla

Powrót

Baner

Projekt "Bogactwo kulturowe zabytków architektury Zlatych Hor i Prudnika / Kulturní bohatství památek Zlatých Hor a Prudniku" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice"