Wieża Woka w Prudniku

Jedyna pozostałość po średniowiecznym zamku, o którego budowie decyzję podjął w 1255 r. doradca króla czeskiego Wok z Rosenberga, sankcjonując tym samym przebieg granicy morawsko-śląskiej. W przeszłości ta cylindryczna budowla (stołp) pełniła funkcję miejsca ostatecznej obrony, a grube do 5 m kamienne ściany i wejście do wnętrza wieży na wysokości 12,5 m czyniły z niej miejsce nie do zdobycia. U stóp zamku założone zostało w następnych latach miasto Nova civitas/Prudnik/Neustadt O.S. Wieża Woka ostała się w 1806 r. po pożarze, w 2009 r. Gmina Prudnik przeprowadziła jej gruntowną renowację i odtąd pełni ona rolę punktu widokowego na poziomie 23 m – cała wieża liczy 41 m wysokości i jest przykryta gontowym dachem, a za sprawą dobudowanej hurdycji zwiedzający mają możliwość podziwiania pięknej panoramy miasta i Gór Opawskich.

Opracowanie: Janusz Stolarczyk

Vokova věž, 13. století

Věž Voka

Powrót

Baner

Projekt "Bogactwo kulturowe zabytków architektury Zlatych Hor i Prudnika / Kulturní bohatství památek Zlatých Hor a Prudniku" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice"