Wieża Bramy Dolnej

Bramę Dolną po raz pierwszy wymieniono w roku 1481. Jedyną po niej pozostałością jest wieża otoczona XIX-wieczną zabudową i wybitym wówczas otworem dla pieszych. Dzisiejszy wygląd prawdopodobnie z końca XVI w. W roku 1879 rada miejska postanowiła o rozbiórce wieży, na co nie zezwoliła rejencja. Mimo tego w roku 1882 rozpoczęto rozbiórkę. Interwencja władz rejencji wymusiła ponowne nadmurowanie czubka hełmu. Dolna, czworokątna część kamienna, wyżej ośmiokątna ceglana i otynkowana, wyposażona w kluczowe strzelnice i półkoliste okienka. Na szczycie krenelaż i stożkowy, murowany (!) hełm. W latach 2006/7 gruntownie odremontowana z ukazanymi detalami konstrukcji.

Opracowanie: Janusz Stolarczyk

Věž Dolní brány, 15. století

Věž dolní brany

Powrót

Baner

Projekt "Bogactwo kulturowe zabytków architektury Zlatych Hor i Prudnika / Kulturní bohatství památek Zlatých Hor a Prudniku" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice"