Elewator zbożowy

Budynek służący do oczyszczania, sortowania i składowania zboża o pojemności ok. 1000 m³ położony na północnych obrzeżach Prudnika. Na elewator składają się centralna wieża oraz dwa boczne skrzydła. Najwyższy stumetrowy budynek w mieście widoczny z Kopy Biskupiej i przez to kontrowersyjny. Obok budynek z 1941 roku o tym samym przeznaczeniu i ówczesna dominanta miasta.

Opracowanie: Janusz Stolarczyk

Výtah zrn

Výtah zrn

Powrót

Baner

Projekt "Bogactwo kulturowe zabytków architektury Zlatych Hor i Prudnika / Kulturní bohatství památek Zlatých Hor a Prudniku" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice"