Płaskowyż Głubczycki

Płaskowyż Głubczycki (czes. Opavská pahorkatina, niem. Leobschützer Lößhügelland – równina lessowa o krajobrazie zbliżonym do wyżynnego, która jest wyniesiona do wysokości 235–260 m n.p.m. Obejmuje południowo-wschodnią część Niziny Śląskiej. Granica państwowa dzieli go na część polską o pow. ok. 1700 km² i część czeską o pow. ok. 390 km². Cechą charakterystyczną krajobrazu to występowanie słabo nachylonych powierzchni wierzchowin i gęstej sieci nieckowatych suchych dolin. Region typowo rolniczy o dużym udziale urodzajnych czarnoziemów w strukturze glebowej. Znamiennym elementem krajobrazowym płaskowyżu jest nieznaczny udział lasów (około 4%). Płaskowyż przecinają lewe dopływy Odry: Opawa, Psina z Troją, Osobłoga z Prudnikiem i Stradunia. Miasta w Polsce: Głubczyce, Prudnik, Baborów, Kietrz, Racibórz (zachodnia część miasta). Miasta i gminy w Czechach: Hluczyn, Karniów (wschodnia część miasta), Krawarze, Opawa, Osobłoga.

Opracowanie: Janusz Stolarczyk

 

Opavská pahorkatina

Opavská pahorkatina

Powrót

Baner

Projekt "Bogactwo kulturowe zabytków architektury Zlatych Hor i Prudnika / Kulturní bohatství památek Zlatých Hor a Prudniku" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice"