Drewniane rury wodociągowe

Zabytki znalezione podczas nadzoru i badań archeologicznych prowadzonych na prudnickim Rynku w roku 2000. Prace te odbywały się w związku z inwestycjami wymiany sieci cieplnej oraz założenia instalacji gazowej w tej części miasta. Znalezisko należy datować na XVII/XVIIIw., na podstawie materiału ceramicznego znajdującego się w tej warstwie archeologicznej. Stanowią one relikt dawnej sieci wodociągowej przebiegającej m.in. wzdłuż Rynku.

Opracowanie: Małgorzata Piwko

 

Dřevěné vodovody

Powrót

Baner

Projekt "Bogactwo kulturowe zabytków architektury Zlatych Hor i Prudnika / Kulturní bohatství památek Zlatých Hor a Prudniku" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice"