Grosz praski Jana I Luksemburskiego, I poł. XIV w. (nr inw. MP/AH/22)

Obraz

Na przełomie XIII/XIV wieku wdrożono na Śląsku reformę monetarną, polegającą na wprowadzeniu do obiegu monet, bitych w 32 mennicach. Istotą tej reformy był podział nominalny wg:

  • 1 skojec = 1/24 grzywny

  • 1 kwartnik = 1/96 grzywny

  • 1 śląska grzywna = 196 gramów kruszcu

Warto dodać, że wraz z intronizacją Przemyślidów na ziemie polskie równoprawnym środkiem płatniczym staje się praski grosz:

1 grzywna polska = 197,68 gramów kruszcu = 48 groszy praskich.

Inaczej rzecz się miała w Królestwie Czeskim, gdzie nastąpiła centralizacja w zakresie emisji monet, które bito dotąd w Kutnej Hore. Polityka monetarna czasów Jana Luksemburskiego (ur. 1296 ? zm. 1346) bazowała na założeniach jeszcze z czasów Wacława II, z tą tylko różnicą, że zestaw nominałów został powiększony o pierwszą czeską złotą monetę ? floren.

Najczęściej bitą monetą dobry Jana Luksemburskiego był praski grosz. W otoku znajdował się napis: IohANnES PRIMVS, był bity od 1310 roku, kiedy to Jan Luksemburski władał Kutną Horą. Konsekwencją nieodpowiedzialnej polityki finansowej czeskiego króla był zabieg psucia monety, zarówno jego wagi jak i autentyczności (!), czego przejawem było stopniowe obniżanie kursu grosza; jeszcze w początkach władzy Jana na 1 florena składało się 12 groszy, później floren składał się już z 16 groszy. W obiegu znajdowały się także półgrosze.

Ekspozycja:

Grosz praski Jana Luksemburskiego ( nr 1 - 5)

awers: w perłowym okręgu korona królewska, napis na wewnętrznej stronie: +IOhANnES PRIMVS, napis na zewnątrz: +DEI GRATIA REX BOEMIE

rewers: w perłowym okręgu lew zwrócony w lewo. W otoku napis: *+* GROSSI PRAGENSES

Srebro, średnica 29,8 mm, waga: 3,597 g

Monety te pochodzą z Kutnej Hory, bite były w latach 30. i 40. XIV wieku.

 

Foto: Grzegorz Kubiak

Pražský groš Jana Lucemburského, 1. polovina 14. století (nr inw. MP/AH/22)

Powrót

Baner

Projekt "Bogactwo kulturowe zabytków architektury Zlatych Hor i Prudnika / Kulturní bohatství památek Zlatých Hor a Prudniku" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice"