Halerze miejskie księstwa opolskiego, XV w. (nr inw. MP/AH/16 i MP/AH/18)

Obraz

Po śmierci Władysława I opolskiego (1281 r.) nastąpił podział księstwa opolsko ? raciborskiego na cztery dzielnice: opolską, raciborską, cieszyńską i bytomską. Choć rządy Władysława II Opolczyka (zm. 1401 r.) powiększyły terytorialnie księstwo opolskie o ziemie wieluńską, częstochowską, głogówecką i karniowską (Krnov), to jednak po śmierci tego Piasta terytoria te bezpowrotnie odpadły od księstwa opolskiego, a wraz z upływem czasu postępowały dalsze podziały, które ostatecznie doprowadziły do tego, że księstwo opolskie swoim zasięgiem ograniczało się w XV wieku jedynie do niewielkiego skrawka ziemi wokół Opola. Prezentowane na wystawie monety pochodzą z okresu, kiedy Opolem rządził bratanek Władysława II Opolczyka, książę Jan Kropidło, biskup włocławski i poznański w jednej osobie. Książę ten zawdzięczał swoją błyskotliwą karierę polityczną i duchowną Władysławowi Opolczykowi, palatynowi węgierskiemu, namiestnikowi Rusi Halickiej, osobie bardzo wpływowej w Europie.

Mennica opolska biła dwa typy tzw. halerzy brakteatowych (moneta jednostronna), zróżnicowanych pod względem prezentowanego godła.

TYP I:
Monety o średnicy 12 mm, srebrne, o wadze 0,18 ? 0,31 g, datowane ok. 1420 roku. W wizerunku godła widnieje orzeł.

TYP II:
Monety TYP II różnią się od poprzednich wizerunkiem godła, na którym widnieje pół-krzyż i pół-orzeł. Ponadto są identyczne pod względem średnicy ? 12 mm, ale posiadają już większą ilość użytego srebra ? 0,25 g

Datowanie ? ok. 1420 r.

Oba w/w brakteaty pochodzą z mennicy opolskiej.

Obraz:

 

Foto 1: nr inw. MP/AH/18

Foto 2: nr inw. MP/AH/16

 

Foto: Grzegorz Kubiak

Městské haléře opolského knížectví, 15. století (nr inw. MP/AH/16 i MP/AH/18)

Powrót

Baner

Projekt "Bogactwo kulturowe zabytków architektury Zlatych Hor i Prudnika / Kulturní bohatství památek Zlatých Hor a Prudniku" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice"