Prymas Stefan Wyszyński ? więzień Prudnika (6 X 1954 ? 29 X 1955)

Zapraszamy na promocję książki pt. ?Prymas Stefan Wyszyński ? więzień Prudnika (6 X 1954 ? 29 X 1955)? wydanej staraniem Muzeum Ziemi Prudnickiej.

2 października (piątek) 2015 r. godz. 18:00
Prudnicki Ośrodek Kultury przy ul. Kościuszki 1A w Prudniku.

Z recenzji Ks. Prof. zw. dra hab. Józefa Swastka:

W ramach Prudnickiego Roku Prymasowskiego zorganizowano w Prudniku ogólnopolską konferencję naukową poświęconą (?) kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu, który należy do najwybitniejszych prymasów Polski. Jego życie oraz działalność doczekały się znakomitych opracowań profesjonalistów.

W 1945 r. klasztor Franciszkanów w Prudniku-Lesie został doszczętnie splądrowany przez Armię Czerwoną. Administrator apostolski Śląska Opolskiego ks. infułat Bolesław Kominek odradzał (?) jego odbudowy i przystosowania do życia zakonnego. Franciszkanie zdecydowali się na odbudowę klasztoru (?); musieli go jednak opuścić w 1954 r. w związku z zaplanowanym przez władze państwowe internowaniem prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego, który w nim przebywał w dniach od 6 X 1954 do 29 X 1955 roku. Franciszkanie powrócili do klasztoru dopiero 31 XII 1956 roku.

Kościół w Polsce w okresie internowania prymasa Polski był w bardzo trudnym położeniu. Wskazówki władz państwowych dla służby bezpieczeństwa (?) zalecały rozbudowę siatki agenturalnej polskiego duchowieństwa. W publikacji ukazano zabiegi władz polskich w dziedzinie ateizacji polskiego społeczeństwa w świetle wytycznych władz (?) oraz sprzeciw polskiego społeczeństwa (?) z prymasem na czele. Ukazano także duchową sylwetkę kardynała Stefana Wyszyńskiego jako człowieka niezłomnego o wysokiej kulturze duchowej.

Obraz

Publikacja: Poniedziałek, 28 września 2015r. godz.:13:30.

Inne aktualności dodane w tym samym czasie:

Powrót do wyboru aktualności