XVII-wieczny obraz z kręgu Davida Vickoonsa dostępny dla zwiedzających.

Galeria Sztuki znajdująca się w budynku Arsenału była miejscem prezentacji cennego obrazu z kręgu Davida Vickboonsa pt. ?Jarmark? należącego do zbiorów Muzeum Ziemi Prudnickiej. Po prezentacji, która miała miejsce w sobotę 15 września 2012 r. odbyły się wykłady na temat tego XVII-wiecznego dzieła prowadzone przez:

- historyka sztuki i pracownika Muzeum Śląskiego w Katowicach Andrzeja Holeczko-Kiehl nt. kompozycji, znaczenia i genezie powstania zabytku,

- konserwatora malarstwa i rzeźby polichromowanej mgra Aleksandra Harkawego nt. konserwacji i budowy technologicznej obrazu.

Obraz (olej na desce) jest na stałe eksponowany w Arsenale przy ul. Bolesława Chrobrego 5 w Prudniku.

Publikacja: Wtorek, 2 października 2012r. godz.:11:39.

Inne aktualności dodane w tym samym czasie:

Powrót do wyboru aktualności