Historia i czasy obecne Muzeum

Muzeum Ziemi Prudnickiej - instytucja kultury Gminy Prudnik powstała w 1959 r. jako oddział Muzeum Śląska Opolskiego. Od roku 1968 działa samodzielnie. Siedzibą Muzeum są baszty obronne z XV w. oraz budynki przylegające do średniowiecznych murów miejskich. Niegdyś mieścił się tu arsenał, więzienie, zakład wodociągowy a w czasie okupacji więzienie gestapo. Zbiory archeologiczne, historyczne, artystyczne i etnograficzne prezentują złożone dzieje regionu oraz kulturę materialną mieszkańców dawnego Powiatu Prudnickiego.

W latach 2001-2003 z funduszy Kontraktu Województwa Opolskiego i Gminy Prudnik, obiekt wyremontowano z odbudową dawnego trzeciego skrzydła i dziedzińca pokrytego szklanym dachem, uzyskując bardzo dobre warunki do organizacji różnorodnych wystaw i imprez.

Od 2010 r. muzeum posiada jeden oddział oraz zajmuje się udostępnianiem zabytkowej wieży widokowej.

W skład Muzeum Ziemi Prudnickiej wchodzą następujące obiekty:

 1. Arsenał (siedziba główna) ul. Bolesław Chrobrego 5, 48-200 Prudnik
 2. Centrum Tradycji Tkackich (oddział) ul. Królowej Jadwigi 23, 48-200 Prudnik
 3. Wieża Woka, pl. Zamkowy, 48-200 Prudnik

Do głównych zadań muzeum należy:

 • gromadzenie dóbr kultury i materiałów dokumentujących w zakresie archeologii, etnografii, historii i sztuki,
 • urządzanie wystaw,
 • organizowanie i prowadzenie badań naukowych,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej,
 • udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych,
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • prowadzenie biblioteki z zakresu dyscyplin reprezentowanych w Muzeum,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej,
 • udostępnianie zbiorów do celów naukowych i edukacyjnych,
 • organizowanie innych form działalności kulturalnej związanych z działalnością Muzeum,
 • współpraca z osobami fizycznymi, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami realizującymi cele i zadania związane z ochroną oraz z prezentowaniem dziedzictwa kulturowego oraz historii Ziemi Prudnickiej.