Wykaz publikacji pracowników

Wykaz publikacji naukowych, popularnonaukowych i informacyjnych

Joanna Cebula

 1. Tu są żywi, ale już umarli, 2021, film krótkometrażowy (zdjęcia, konsultacje przy montażu), w: Internet: https://www.youtube.com/watch?v=OhEuIT-4Ohw (dostęp: 15.03.2021 r.).
 2. Opolskie frykasy, czyli specjały na świąteczny stół, 2020, film krótkometrażowy (wystąpienie, scenariusz i reżyseria, zdjęcia, konsultacje przy montażu), w: Internet: https://www.youtube.com/watch?v=Eh7y-rekgPs (dostęp: 15.03.2021 r.).
 3. Szepty przeszłości, 2020, film krótkometrażowy (scenariusz i reżyseria, konsultacje przy montażu), w: Internet: https://www.youtube.com/watch?v=lsM9QreZKNo&t=49s (dostęp: 15.03.2021 r.).
 4. Wyszli stąd, podążali różnymi drogami, 2020, film krótkometrażowy (zdjęcia, konsultacje przy montażu), w: Internet: https://www.youtube.com/watch?v=RWOhW483QOs (dostęp: 15.03.2021 r.).
 5. Fotografie w publikacji J. Stolarczyk, Hermann Joseph Hübner (1872-1934) – zapomniany prudnicki proboszcz, Prudnik 2020
 6. Filip Robota – portret bez retuszu, 2020, film dokumentalny (scenariusz i reżyseria, zdjęcia, make-up, opracowanie merytoryczne, asysta produkcji, konsultacje przy montażu), w: Internet: https://youtu.be/v1LIo0rmXTg (dostęp: 15.03.2021 r.).
 7. Muzeum podręczne, odc. 22 – Szpajza cytrynowa, 2020, film krótkometrażowy (wystąpienie, scenariusz i reżyseria, konsultacje przy montażu), w: Internet: https://www.youtube.com/watch?v=PWzUQfpve5k (dostęp: 15.03.2021 r.).
 8. Muzeum podręczne, odc. 21 – Góralskie moskole, 2020, film krótkometrażowy (wystąpienie, scenariusz i reżyseria, konsultacje przy montażu), w: Internet: https://www.youtube.com/watch?v=VxkXsDb0HE0&t=16s  (dostęp: 15.03.2021 r.).
 9. Muzeum podręczne, odc. 20 – Kresowe amoniaczki, 2020, film krótkometrażowy (wystąpienie, scenariusz i reżyseria, konsultacje przy montażu), w: Internet: https://www.youtube.com/watch?v=PgeC6cijSow (dostęp: 15.03.2021 r.).
 10. Fotografie w książce Śląski tygiel kulinarny, 2019 i 2020, publikacja kulinarna, Biedrzychowice 2019 i 2020

Dr Wojciech Dominiak

 1. Stanisław Szozda – krótka historia wielkiego sukcesu. Wystawa stała w Muzeum Ziemi Prudnickiej, „Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu”, t. 13, 2019 (druk 2021), s. 265-272.
 2. Tu są żywi, ale już umarli, 2021,  film krótkometrażowy (zdjęcia, montaż), w: Internet: https://www.youtube.com/watch?v=OhEuIT-4Ohw (dostęp: 18.02.2021 r.).
 3. Opolskie frykasy, czyli specjały na świąteczny stół, 2020,  film krótkometrażowy (zdjęcia, montaż), w: Internet: https://www.youtube.com/watch?v=Eh7y-rekgPs (dostęp: 18.02.2021 r.).
 4. Szepty przeszłości, 2020, film krótkometrażowy (zdjęcia, montaż), w: Internet: https://www.youtube.com/watch?v=lsM9QreZKNo&t=49s (dostęp: 25.11.2020 r.).
 5. Dlaczego konserwacja zabytków jest procesem długotrwającym?, „Tygodnik Prudnicki”, 2020, nr 44, s. 15.
 6. Wyszli stąd, podążali różnymi drogami, 2020, film krótkometrażowy (produkcja, scenariusz i reżyseria, zdjęcia, montaż), w: Internet: https://www.youtube.com/watch?v=RWOhW483QOs (dostęp: 22.09.2020 r.).
 7. Krętą drogą na Śląsk. Przesiedlenia z Kresów Wschodnich na Ziemię Prudnicką we wspomnieniach, „Tygodnik Prudnicki”, 2020, nr 38, s. 12.
 8. Przedmowa, w: J. Stolarczyk, Hermann Joseph Hübner (1872-1934) – zapomniany prudnicki proboszcz, Prudnik 2020, s. 3-4.
 9. Filip Robota – portret bez retuszu, 2020, film dokumentalny (produkcja, scenariusz i reżyseria, zdjęcia, montaż), w: Internet: https://youtu.be/v1LIo0rmXTg (dostęp: 12.09.2020 r.).
 10. Tu są umarli, ale ciągle żywi, w: Historie zaklęte w przedmiotach. Wojenne losy Ślązaków 1939-1945, red. S. Findeisen, Königswinter 2020, s. 148-159.
 11. Muzeum podręczne, odc. 1-22, 2020, film krótkometrażowy (produkcja, montaż), w: Internet: https://www.youtube.com/playlist?list=PLvkHjR05Fwhhx-W3sjJNX1K86nAogHC1D (dostęp: 01.06.2020 r.).
 12. Muzeum podręczne, odc. 19, Krótka historia wielkiego sukcesu, 2020, film krótkometrażowy (scenariusz i reżyseria, produkcja, montaż).
 13. Muzeum podręczne, odc. 14, Średniowieczny miecz, 2020, film krótkometrażowy (scenariusz i reżyseria, produkcja, montaż).
 14. Muzeum podręczne, odc. 3, Najstarszy pergamin, 2020, film krótkometrażowy (scenariusz i reżyseria, produkcja, montaż).
 15. Tu są umarli, ale ciągle żywi, w: Internet: https://www.hausschlesien.de/tu-s-umarli-ale-cigle-ywi?lang=pl (dostęp: 17.03.2020).
 16. Sitten und Bräuche, die in den Erinnerungen der in den Neustädter Kreis gelangten Kresy-Bewohner aufbewahrt blieben, w: Ein Blick durch die Gardine. Multikulturalität Oberschlesiens am Beispiel des Neustädter und Leobschützer Kreises, red. W. Dominiak, tłum. J. Stolarczyk, Biedrzychowice 2019, wyd. II, s. 63-83.
 17. Multikulturalität Oberschlesiens – Ursprung und Quellen der kulturellen Vielfalt des Neustädter Kreises, w: Ein Blick durch die Gardine. Multikulturalität Oberschlesiens am Beispiel des Neustädter und Leobschützer Kreises, red. W. Dominiak, tłum. J. Stolarczyk, Biedrzychowice 2019, wyd. II, s. 9-24.
 18. Ein Blick durch die Gardine. Multikulturalität Oberschlesiens am Beispiel des Neustädter und Leobschützer Kreises, red. W. Dominiak, tłum. J. Stolarczyk, Biedrzychowice 2019, wyd. II, ss. 111.
 19. Zwyczaje i obrzędy zachowane w pamięci Kresowian przybyłych na Ziemię Prudnicką, w: Spojrzenie przez gardinkę. Wielokulturowość Górnego Śląska na przykładzie Ziemi Prudnickiej, red. Wojciech Dominiak, Biedrzychowice 2019, wyd. II, s. 65-84.
 20. Wielokulturowość Górnego Śląska – geneza i źródła różnorodności kulturowej Ziemi Prudnickiej, w: Spojrzenie przez gardinkę. Wielokulturowość Górnego Śląska na przykładzie Ziemi Prudnickiej, red. Wojciech Dominiak, Biedrzychowice 2019, wyd. II, s. 9-23.
 21. Spojrzenie przez gardinkę. Wielokulturowość Górnego Śląska na przykładzie Ziemi Prudnickiej i Głubczyckiej, red. W. Dominiak, Biedrzychowice 2019, wyd. II, ss. 111.
 22. Sitten und Bräuche, die in den Erinnerungen der in den Neustädter Kreis gelangten Kresy-Bewohner aufbewahrt blieben, w: Ein Blick durch die Gardine. Multikulturalität Oberschlesiens am Beispiel des Neustädter und Leobschützer Kreises, red. W. Dominiak, tłum. J. Stolarczyk, Biedrzychowice 2018, wyd. I, s. 63-83.
 23. Multikulturalität Oberschlesiens – Ursprung und Quellen der kulturellen Vielfalt des Neustädter Kreises, w: Ein Blick durch die Gardine. Multikulturalität Oberschlesiens am Beispiel des Neustädter und Leobschützer Kreises, red. W. Dominiak, tłum. J. Stolarczyk, Biedrzychowice 2018, wyd. I, s. 9-23.
 24. Ein Blick durch die Gardine. Multikulturalität Oberschlesiens am Beispiel des Neustädter und Leobschützer Kreises, red. W. Dominiak, tłum. J. Stolarczyk, Biedrzychowice 2018, wyd. I, ss. 111.
 25. Zwyczaje i obrzędy zachowane w pamięci Kresowian przybyłych na Ziemię Prudnicką, w: Spojrzenie przez gardinkę. Wielokulturowość Górnego Śląska na przykładzie Ziemi Prudnickiej, red. Wojciech Dominiak, Biedrzychowice 2018, wyd. I, s. 65-84.
 26. Wielokulturowość Górnego Śląska – geneza i źródła różnorodności kulturowej Ziemi Prudnickiej, w: Spojrzenie przez gardinkę. Wielokulturowość Górnego Śląska na przykładzie Ziemi Prudnickiej, red. Wojciech Dominiak, Biedrzychowice 2018, wyd. I, s. 9-23.
 27. Spojrzenie przez gardinkę. Wielokulturowość Górnego Śląska na przykładzie Ziemi Prudnickiej i Głubczyckiej, red. W. Dominiak, Biedrzychowice 2018, wyd. I, ss. 111.
 28. Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis 12/2019, (kom. redakcyjny - Wojciech Dominiak), 2019, ss. 200.
 29. W śląskim domu i zagrodzie, red. R. Zgorzelska i W. Dominiak, Wyd. Stowarzyszenie „Odnowa Wsi Biedrzychowice”, Biedrzychowice 2018, ss. 92.
 30. Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis 11/2018, (kom. redakcyjny - Wojciech Dominiak), 2018, ss. 142.
 31. Kim jest Ślązak?, w: Typowo śląskie!? Świadomość regionalna i śląskie tożsamości, red. S. Findeisen, Königswinter 2017, s. 62-67.
 32. Edukacja regionalna na pograniczu polsko-czeskim, red. W. Dominiak, Prudnik 2017, ss. 222.
 33. Lato umarłych snów – rok 1945 na Ziemi Prudnickiej w świadomości jej mieszkańców. Działalność edukacyjna Muzeum Ziemi Prudnickiej, „Muzealnictwo”, R. 2017 (58), s. 169-180.
 34. Anna Pobóg-Lenartowicz, Energiczne, władcze, pobożne. Księżniczek i księżnych opolskich portret (prawie) własny, Opole, Wydawnictwo Nowik 2016, 136 s., ISBN 978-83-62687-99-2, „Średniowiecze Polski i Powszechne”, t. 9 (13), 2017 – recenzja.
 35. Tajemnica obrazu Vinckbonsa, „Tygodnik Prudnicki”, 2017, nr 9, s. 13.
 36. Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis 10/2017, (kom. redakcyjny - Wojciech Dominiak), 2017, ss. 384.
 37. Zwyczaje i obrzędy zachowane w pamięci Kresowian przybyłych na Ziemię Prudnicką, w: Spojrzenie przez gardinkę. Wielokulturowość Górnego Śląska na przykładzie Ziemi Prudnickiej, red. Wojciech Dominiak, Prudnik 2016, s. 51-74).
 38. Wielokulturowość Górnego Śląska – geneza i źródła różnorodności kulturowej Ziemi Prudnickiej, w: Spojrzenie przez gardinkę. Wielokulturowość Górnego Śląska na przykładzie Ziemi Prudnickiej, red. Wojciech Dominiak, Prudnik 2016, s. 7-22.
 39. Spojrzenie przez gardinkę. Wielokulturowość Górnego Śląska na przykładzie Ziemi Prudnickiej, red. Wojciech Dominiak, Prudnik 2016, ss. 96.
 40. E. Barylewska – Szymańska, Wojciech Szymański, Gdański Dom Uphagena - muzeum wnętrz mieszczańskich. W stronę dawnej tradycji, „Muzealnictwo”, R. 2016 (57) – recenzja wydawnicza.
 41. Początki Prudnika a najstarsze średniowieczne zabytki w zbiorach Muzeum Ziemi Prudnickiej, w: Prudnik w średniowieczu. Studia nad początkami miasta, red. W. Dominiak, Prudnik 2016, ss. 29-34.
 42. Prudnik w średniowieczu. Studia nad początkami miasta, red. W. Dominiak, Prudnik 2016, ss. 108.
 43. Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis 9/2016, (kom. redakcyjny - Wojciech Dominiak), 2016, ss. 264.
 44. Wielokulturowe dziedzictwo regionu w działalności wystawienniczej, edukacyjnej i naukowej Muzeum Ziemi Prudnickiej, w: Śląska republika uczonych, vol. 7, red. M. Hałub, A. Mańko-Matysiak, Dresden – Wrocław 2016, s. 477 – 492.
 45. Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis 8/2015, (kom. redakcyjny - Wojciech Dominiak), 2015, ss. 326.
 46. Naukowcy o początkach Prudnika, „Prudnik.24”, 2015, nr 71, s. 15.
 47. Czy Mieszko I przyjął w 966 roku chrzest? (cz. I), „Tygodnik Prudnicki”, 2016, nr 16, s. 21.
 48. Czy Mieszko I przyjął w 966 roku chrzest? (cz. II), „Tygodnik Prudnicki”, 2016, nr 17, s. 21.
 49. Prymas Stefan Wyszyński – więzień Prudnika (6 X 1954 – 29 X 1955), red. W. Dominiak, M. Husak, Prudnik 2015, ss. 80.
 50. List intencyjny, „Prudnik.24”, 2015, nr 66, s. 9.
 51. O historycznej nazwie Prudnika raz jeszcze, „Tygodnik Prudnicki”, 2015, nr 34, s. 10, 32.
 52. J. Chrząszcz, Historia Miasta Prudnika na Górnym Śląsku, tłum. M. Domino, oprac. i wyd. W. Dominiak, Prudnik [2015], ss. 512.
 53. J. Chrząszcz, Historie města Prudniku na Horním Slezsku, tłum. J. Mamula, oprac. i wyd. W. Dominiak, Prudnik [2015], ss. 480.
 54. Prudnik i Krnov na starej pocztówce i fotografii, konsultacja naukowa Wojciech Dominiak, Prudnik 2014, ss. 96.
 55. Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis 7/2014, (kom. redakcyjny - Wojciech Dominiak), 2014, ss. 358.
 56. Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis 6/2013, (kom. redakcyjny - Wojciech Dominiak), 2013, ss. 244.

mgr Marcin Husak

 1. ALE tkanina, „Tygodnik Prudnicki” 2013, nr 21.
 2. ALE tkanina, http://www.muzeumprudnik.pl/muzeum-news-64-ale_tkanina.html (opubl.: 21.05.2013).
 3. Od partacza do bogacza, czyli 520 lat prudnickiego rzemiosła cechowego, http://www.muzeumprudnik.pl/muzeum-news-69-od_partacza_do_bogacza_czyli_520_lat_prudnickiego_rzemiosla_cechowego.html (opubl.: 12.06.2013).
 4. Prudnik przed czterema wiekami, czyli słów kilka o „Silesiographii” Heneliusa, „Tygodnik Prudnicki” 2013, nr 49.
 5. Prudnik przed czterema wiekami, czyli słów kilka o „Silesiographii” Heneliusa, http://www.muzeumprudnik.pl/muzeum-news-85-prudnik_przed_czterema_wiekami_czyli_s%C5%81%C3%93w_kilka_o_silesiographii_nicolausa_heneliusa..html (opubl.: 5.12.2013).
 6.  Niedokończone msze wołyńskie, http://www.muzeumprudnik.pl/muzeum-news-93-niedoko%C5%83czone_msze_wo%C5%81y%C5%83skie.html (wspólnie z E. Giemza, opubl.: 17.01.2014).
 7. Statuty prudnickiego cechu płócienników. Wybrane zagadnienia, [w Rozvoj textilnictví v Krnově a Pruniku / Rozwój przemysłu w Krnově i Prudniku. Sborník přednášek / Wydanie zbiorowe wykładów, [brak odpowiedzialności drugorzędnej – przyp. M.H.], Krnov 2014.
 8. Pod lupą szpiega? Prudnik oczami Friedricha Bernharda Wernera, „Tygodnik Prudnicki” 2015, nr 36.
 9. Pod lupą szpiega? Prudnik oczami Friedricha Bernharda Wernera, http://www.muzeumprudnik.pl/muzeum-news-142-pod_lup%C4%84_szpiegaprudnik_oczami_friedricha_bernharda_wernera.html (opubl.: 4.09.2015).
 10. Hefajstos z Breslau, czyli Jaroslav Vonka znany i nieznany, „Tygodnik Prudnicki” 2015, nr 38.
 11. Hefajstos z Breslau, czyli Jaroslav vonka znany i nieznany, http://www.muzeumprudnik.pl/muzeum-news-144-hefajstos_z_breslau_czyli_jaroslav_vonka_znany_i_nieznany.html (opubl.: 11.09.2015).
 12. Bracia miłosierdzia w Prudniku, „Nowa Trybuna Opolska” 2016, nr 49.
 13. Tkaniny w muzeum, „Tygodnik Prudnicki” 2013, nr 41. (publikacja nieafiliowana).
 14. 520 lat Cechu Rzemiosł w Prudniku, czyli słów kilka o uroczystościach rzemieślniczych, „Tygodnik Prudnicki” 2013, nr 41. (publikacja nieafiliowana).
 15. Tkanina – TAK, poproszę, czyli zaproszenie na wernisaż Macieja Mesznika, „Tygodnik Prudnicki” 2015, nr 8. (publikacja nieafiliowana).
 16. Tkanina – TAK, poproszę, czyli zaproszenie na wernisaż Macieja Mesznika, http://www.muzeumprudnik.pl/muzeum-news-124-tkanina___tak_poprosze.html (opubl.: 10.02.2015). (publikacja nieafiliowana).
 17.  Prymas Stefan Wyszyński – więzień Prudnika (6 X 1954 – 29 X 1955), red. W. Dominiak, M. Husak, Prudnik 2015. (publikacja nieafiliowana).
 18. Nadzieja wdeptana w błoto, „Tygodnik Prudnicki” 2016, nr 7 (publikacja nieafiliowana).
 19. Prudnicki burmistrz „Mathias der ältere Bilitzer”, czyli słów kilka o sposobie sprawowania władzy pod panowaniem Habsburgów, „Tygodnik Prudnicki” 2016, nr 7-8 (publikacja nieafiliowana).
 20. Gerhart Hauptmann i śląscy nobliści, czyli słów kilka o związkach z Maxem Pinkusem, „Tygodnik Prudnicki” 2016, nr 42 (publikacja nieafiliowana).

mgr Sebastian Mikulec

 1. Technika w służbie wojny. Uzbrojenie czasu II wojny światowej,  film krótkometrażowy, w: Internet:  https://www.youtube.com/watch?v=nHngy_nsc18&t=291s (dostęp: 24.03.2021 r.).
 2. Setna rocznica plebiscytu na Górnym Śląsku. Mieszkańcy Ziemi Prudnickiej w głosowaniu, „Tygodnik Prudnicki” 2021, nr 11.

mgr Małgorzata Piwko

 1. Ulicami Prudnika z historią i fotografią w tle - recenzja książki, „Tygodnik Prudnicki”, 2021, nr 10, s. 11. (wraz z zespołem)
 2. Muzeum podręczne, odc. 13, Skarby ziemi wydarte, 2020, film krótkometrażowy (wystąpienie, scenariusz), w: Internet: https://www.youtube.com/watch?v=YoQd-STKiJw (dostęp: 01.06.2020 r.).

mgr Janusz Stolarczyk

 1. Od manufaktury do fabryki na przykładzie Prudnika przełomu XIX/XX wieku w: Rozwój przemysłu w Krnově i Prudniku, 2014.
 2. Tłumaczenia tekstów źródłowych w książce Marcina Husaka pt. Fränklowie i Pinkusowie – ocalałe dziedzictwo, 2019.
 3. Ein Blick durch die Gardine - tłumaczenie na język niemiecki książki Spojrzenie przez gardinkę, 2018.
 4. Pielgrzymki dawnych prudniczan – zapomniane drogi do miejsc świętych, Janusz Stolarczyk „Tygodnik Prudnicki”, nr 37, str. 15, 9 września 2020 roku.
 5. Hermann Joseph Hübner - zapomniany prudnicki proboszcz, publikacja książkowa, ISBN: 9788366160453, 9788393481972, Prudnik 2020
 6. Hermann Joseph Hübner (1872-1934) – zapomniany prudnicki proboszcz (1906-1934), film dokumentalny, w: Internet: https://www.youtube.com/watch?v=o8TcK3qZv6E (dostęp: 25.03.2021 r.).
 7. MUZEUM PODRĘCZNE odc. 8 – Herb Prudnika, film dokumentalny, w: Internet: https://www.youtube.com/watch?v=RfLdTbiWsxU (dostęp: 25.03.2021 r.).
 8. MUZEUM PODRĘCZNE odc. 18 –  Pralka Miele, film, w: Internet: https://www.youtube.com/watch?v=8ufARA4l0PM (dostęp: 25.03.2021 r.).
 9. MUZEUM PODRĘCZNE odc. 10 – Dokumenty cechowe, film, w: Internet: https://www.youtube.com/watch?v=kblYNrodrV8&t=4s (dostęp: 25.03.2021 r.).
 10. MUZEUM PODRĘCZNE odc. 1 – Słów kilka o Biblii Leopolity, film, w: Internet: https://www.youtube.com/watch?v=l7ouH0cXwbU&t=29s (dostęp: 25.03.2021 r.).
 11. MUZEUM PODRĘCZNE odc. 5 – Jarmark z kręgu Davida Vinckboonsa, film, w: Internet: https://www.youtube.com/watch?v=cIMZHjU9r2Y (dostęp: 25.03.2021 r.).
 12. MUZEUM PODRĘCZNE odc. 15 – Skrzynie cechowe, film, w: Internet: https://www.youtube.com/watch?v=LruCSI5itT0&t=6s (dostęp: 25.03.2021 r.).
 13. Filip Robota - portret bez retuszu, film dokumentalny, w: Internet: https://www.youtube.com/watch?v=v1LIo0rmXTg&t=1905s (dostęp: 25.03.2021 r.).
 14. Wojenna codzienność młodych ludzi w okupowanej Polsce –  wspomnienia Tadeusza Napiórkowskiego, film, w: Internet: https://www.youtube.com/watch?v=neovKGicazo&t=2555s (dostęp: 25.03.2021 r.).
 15. Ziemia Prudnicka jest kobietą, film, w: Internet: https://www.youtube.com/watch?v=1kouCNuPDo0&t=81s (dostęp: 25.03.2021 r.).