Ratusz w Prudniku

Pierwsze wzmianki o prudnickim ratuszu pochodzą z czasów średniowiecza. Po pożarach w latach 1735 i 1779 odbudowany w roku 1782 przez Thomasa ze Świdnicy w stylu klasycystycznym z 63-metrową wieżą (najwyższą w mieście). W latach 1842 i 1856 zostały podwyższone wieża i przylegający doń budynek, wykorzystywany od wieku XIX jako sąd. Na jego odbudowę przekazał pokaźną sumę z prywatnej szkatuły Fryderyk II (Wielki), o czym mówi tekst w jęz. łacińskim na stosownej tablicy umieszczonej od strony północnej wieży.

Opracowanie: Janusz Stolarczyk

Radnice, 18. století

Powrót

Baner

Projekt "Bogactwo kulturowe zabytków architektury Zlatych Hor i Prudnika / Kulturní bohatství památek Zlatých Hor a Prudniku" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice"